‘komarci’

Suzbijanje larvi komaraca

Gradska uprava Požarevca zaključila je ugovor sa Zavodom za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „Eko-san“ iz Beograda i firmom za preventivno-sanitarnu zaštitu „Eko-dez“ Beograd, o sprovođenju sistematske dezinsekcije u 2015. godini za grad Požarevac, gradsku opštinu Kostolac, naselja Zabela i Ljubičevo kao i priobalna naselja u...

Počinje tretman protiv komaracaTreatment begins against mosquitoes

U sredu 7. avgusta, počinje višednevan tretman protiv komaraca u Požarevcu i okolini. Naime, usled ustanovljenog prisustva „virusa Zapadnog Nila“ u uzorcima komaraca na teritoriji grada Požarevca, a na osnovu preporuke Zavoda za javno zdravlje, Gradska uprava će narednih dana obezbediti tretman protiv komaraca pre...

Tretman protiv komaraca pre planiranog rokaPlans against mosquito ahead of schedule

Usled detektovanog prisustva „virusa Zapadnog Nila“ u uzorcima komaraca na teritoriji grada Požarevca, a na osnovu preporuke Zavoda za javno zdravlje, Gradska uprava će narednih dana obezbediti tretman protiv komaraca pre planiranog roka. Tretman će biti obavljen samo sa zemlje, pa neće biti uočljiv većini...

Zaprašivanje protiv komaracaSpraying against mosquitoes

Suzbijanje komaraca i krpelja u Požarevcu zaprašivanjem, biće obavljeno u periodu od 1 do 15. juna. Postupak će vršiti novobeogradski Eko san i Eko dez. Suzbijanje komaraca obaviće se avio zaprašivanjem i tretmanom sa zemlje. Planirani period za dezinsekciju obuhvatiće, osim Požarevca i Kostolaca, priobalna...