‘komunalne usluge’

Обавештење о остваривању субвенционисане цене комуналних услуга

 Обавештење о остваривању субвенционисане цене комуналних услуга...

Обавештење о остваривању субвенционисане цене комуналних услуга

 Обавештење о остваривању субвенционисане цене комуналних услуга на територији града Пожаревца...