‘kvalitet vode’

Обавештење о квалитету воде

 Обавештење о квалитету воде у градском водоводу Костолац, о квалитету воде у цистернама и о квалитету воде на јавним чесмама у Пожаревцу и околини...

Квалитет воде у градским водоводима у Пожаревцу и КостолцуWater quality in urban water supply in Pozarevac and Kostolac

Квалитет воде за пиће се контролише у циљу заштите здравља становништва. Заводи за јавно здравље су здравствене установе које су једино овлашћене да контролишу воду за пиће. У случају када се утврди неисправност воде Заводи су дужни да упозоре кориснике , а водоводи и локална...