‘ler’

„Upravljanje imovinom – korist za sve“„Asset Management – for the benefit of all“

Kakobi bilo moguće proceniti vrednost nepokretnosti u svojini grada Požarevca i formirati stručnu radnu grupu za realizaciju projekta „Upravljanje imovinom-korist za sve”, u zgradi Načelstva održan je sastanak gradskih funkcionera sa predstavnicima javnih preduzeća i menadžmentom projekta. Projekat o upravljanju imovinom Projekat...