‘ler’

„Управљање имовином – корист за све“„Asset Management – for the benefit of all“

Какоби било могуће проценити вредност непокретности у својини града Пожаревца и формирати стручну радну групу за реализацију пројекта „Управљање имовином-корист за све”, у згради Начелства одржан је састанак градских функционера са представницима јавних предузећа и менаџментом пројекта. Пројекат о управљању имовином Пројекат...