‘lista sredstava’

Листа подстицајних средстава за модернизацију и унапређење техничке опремљености пољопривредних произвођачаList incentives for the modernization and upgrading of technical equipment for agricultural producers

 Листа подстицајних средстава за модернизацију и унапређење техничке опремљености пољопривредних произбођача ...