‘memorandum’

Potpisan Memorandum o profesionalnoj orjentacijiMemorandum of professional orientation

U ime grada Požarevca, gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić potpisao je Memorandum o saradnji sa članovima Tima za profesionalnu orjentaciju koji čine: Školska uprava, osnovne i srednje škole u gradu, Kancelarija za mlade, Nacionalna služba za zapošljavanje, Udruženje Šansa i Udruženje preduzetnika Sloga. Cilj potpisivanja dokumenta...