‘montazni objekat’

Predlog liste reda prvenstva za izbor korisnika socijalnog stanovanja u montažnom objektu u naselju Zabela

Na osnovu člana 6. Pravilnika o bližim uslovima, merilima i kriterijumima za izbor korisnika socijalnog stanovanja u montažnom objektu u naselju Zabela Komisija za izbor korisnika socijalnog stanovanja Gradske uprave grada Požarevca na sednici održanoj 04.03.2015. godine je utvrdila  Predlog liste reda prvenstva za izbor...