‘montazni objekat’

Предлог листе реда првенства за избор корисника социјалног становања у монтажном објекту у насељу Забела

На основу члана 6. Правилника о ближим условима, мерилима и критеријумима за избор корисника социјалног становања у монтажном објекту у насељу Забела Комисија за избор корисника социјалног становања Градске управе града Пожаревца на седници одржаној 04.03.2015. године је утврдила  Предлог листе реда првенства за избор...