‘nacrt regionalnog plana’

Нацрт Регионалног плана управљања отпадомDraft Regional Waste Management Plan

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ИЗЛАЖЕ СЕ НА ЈАВНИ УВИД НАЦРТ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Нацрт Регионалног плана управљања отпадом за Браничевски округ – град Пожаревац излаже се на јавни увид у трајању од 15 дана, почев од 26.02.2013....