‘najlepsa dvorista’

Nagrađena najlepša dvorištaAwarded the most beautiful garden

Privredno društvo „Rekultivacija i ozelenjavanje“, Reč naroda i budžetski Fond za zaštitu životne sredine uručili su nagrade na konkursu za najlepše uređeno dvorište. Nagrađeni, jedno od najlepših dvorišta Konkurs je trajao poslednja tri meseca a birano je dvorište koje je u celini...