‘obavestenja’

Предлог листе за расподелу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у 2013. годиниProposed list for allocation of funds for financing and co-financing of culture in 2013.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за сачињавање листе пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца у 2013. години број: 06-40-384/2013 датум: 07.03.2013. године П о ж а р е в а ц ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА РАСПОДЕЛУ...