‘objekti’

Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији града Пожаревца

 Програм пописа незаконито изграђених објеката...