‘odobrena sredstva’

Odobrena sredstva za finansiranje programa – projekata u kulturi po konkursuApproved funding for the program – cultural projects for competition

Gradsko veće grada Požarevca na sednici održanoj 20.juna 2012. godine, razmatralo je Izveštaj Komisije za raspodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u 2012. godini o otvaranju prijava za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca u...

1 Komentara