‘oglasavanje’

Obaveštenje za građane

ZABRANjENO JE: POSTAVLjANjE SMRTOVNICA NA STABLA DRVEĆA, IZLOGE I DRUGA MESTA OSIM NA TABLE KOJE SU POSTAVLjENE ZA TU NAMENU; ISTICANjE SVIH VRSTA OGLASA, OBAVEŠTENjA, PLAKATA I SLIČNO OSIM NA OGLASNIM TABLAMA I STUBOVIMA ZA OGLAŠAVANjE.   UKOLIKO U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG...