‘oglasavanje’

Обавештење за грађане

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ: ПОСТАВЉАЊЕ СМРТОВНИЦА НА СТАБЛА ДРВЕЋА, ИЗЛОГЕ И ДРУГА MEСTA ОСИМ НА ТАБЛЕ КОЈЕ СУ ПОСТАВЉЕНЕ ЗА ТУ НАМЕНУ; ИСТИЦАЊЕ СВИХ ВРСТА ОГЛАСА, ОБАВЕШТЕЊА, ПЛАКАТА И СЛИЧНО ОСИМ НА ОГЛАСНИМ ТАБЛАМА И СТУБОВИМА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ.   УКОЛИКО У ПОСТУПКУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ...