‘okrugli sto’

Okrugli sto „Lokalni planovi za borbu protiv korupcije“The round table „Local plans against corruption“

Teška borba u uslovima siromaštva Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije, kao jedne od najvećih pošasti našeg osiromašenog društvenog, bila je tema Okruglog stola koga su organizovali Biro za društvena istraživanja u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije, nevladinim organizacijama i lokalnom...