‘plan detaljne regulacije’

Јавна презентација Нацрта Плана детаљне регулације „Блок Синђелићеве и Југ Богданове улице“

Сва заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на изложени плански документ у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику на писарници Градске управе града Пожаревца. Јавна презентација Нацрта Плана детаљне регулације "Блок Синђелићеве и Југ Богданове улице" у Пожаревцу организоваће се...