‘povelja’

Одлука о додели награда и повеља града ПожаревцаDecisions on awards and charters of Pozarevac

На основу члана 4. и 8. Одлуке о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/11), Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца, на седници од 7.10.2014. године, донео је О Д Л У К...