‘preciscavanje voda’

Обезбедити квалитетно пречишћавање отпадних водаProvide high-quality wastewater treatment

Град Пожаревац је дефинитивно веома озбиљно ушао у процес реализације једне од најзначајнијих инвестиција којом ће обезбедити савремено постројење за пречишћавање отпадних вода о чему је, у име Града, уговор потписао заменик градоначелника др Миодраг Степановић. Он се, тим поводом, посредством медија обратио јавности. Наиме,...