‘predlog liste’

Predlog liste za sufinansiranje programa/projekata crkava i verskih zajednica

  Predlog liste za sufinansiranje programa/projekata crkava i verskih zajednica...

Predlog liste za raspodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi

 Predlog liste za raspodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi u 2015. godini...

Predlog liste reda prvenstva za izbor korisnika socijalnog stanovanja u montažnom objektu u naselju Zabela

Na osnovu člana 6. Pravilnika o bližim uslovima, merilima i kriterijumima za izbor korisnika socijalnog stanovanja u montažnom objektu u naselju Zabela Komisija za izbor korisnika socijalnog stanovanja Gradske uprave grada Požarevca na sednici održanoj 04.03.2015. godine je utvrdila  Predlog liste reda prvenstva za izbor...

Predlog liste za raspodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u 2013. godiniProposed list for allocation of funds for financing and co-financing of culture in 2013.

REPUBLIKA SRBIJA GRAD POŽAREVAC Komisija za sačinjavanje liste projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca u 2013. godini broj: 06-40-384/2013 datum: 07.03.2013. godine P o ž a r e v a c PREDLOG LISTE ZA RASPODELU...