‘predlog liste’

Предлог листе за суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница

  Предлог листе за суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница...

Предлог листе за расподелу средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури

 Предлог листе за расподелу средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури у 2015. години...

Предлог листе реда првенства за избор корисника социјалног становања у монтажном објекту у насељу Забела

На основу члана 6. Правилника о ближим условима, мерилима и критеријумима за избор корисника социјалног становања у монтажном објекту у насељу Забела Комисија за избор корисника социјалног становања Градске управе града Пожаревца на седници одржаној 04.03.2015. године је утврдила  Предлог листе реда првенства за избор...

Предлог листе за расподелу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у 2013. годиниProposed list for allocation of funds for financing and co-financing of culture in 2013.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за сачињавање листе пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца у 2013. години број: 06-40-384/2013 датум: 07.03.2013. године П о ж а р е в а ц ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА РАСПОДЕЛУ...