‘predsednik skupstine’

Predsednik Skupštine grada

PREDRAG MIJATOVIĆ Rođen je 13. oktobra 1978. godine u Požarevcu. Osnovnu školu, kao i Gimnaziju završio je u Požarevcu. Diplomirao je 2008. godine na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu, na departmanu - Elektrotehnika i računarstvo, smer telekomunikacije i stekao zvanje Diplomirani...