‘predsednik skupstine’

Председник Скупштине града

ПРЕДРАГ МИЈАТОВИЋ Рођен је 13. октобра 1978. године у Пожаревцу. Основну школу, као и Гимназију завршио је у Пожаревцу. Дипломирао је 2008. године на Факултету Техничких Наука у Новом Саду, на департману - Електротехника и рачунарство, смер телекомуникације и стекао звање Дипломирани...