‘programski budzet’

Prelazak na programski budžetMoving to the program budget

Funkcioneri lokalne samouprave grada Požarevca i nadležni stručnjaci održali su sastanak sa korisnicima javnih sredstava čija je tema bila upravljanje finansijama na lokalnom nivou. Za javna preduzeća i ustanove nema odmora jer svoje planove i programe gradskoj upravi moraju da dostave do 1. avgusta. Srbija...