‘promene cena javnih preduzeca’

Промена цена услуга за јавна предузећаChanges of prices of services for public companies

На основу члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11) Градска управа града Пожаревца, дана 09. фебруара 2012. године, објављује захтеве за давање сагласности на одлуку о промени цена услуга за следећа јавна предузећа, чији је оснивач Град: ЈП...