‘racun’

Račun za uplatu sredstava pomoćiBill payment assistance funds

Grad Požarevac je otvorio namenski dinarski račun kod Uprave za trezor za uplate finansijske pomoći za otklanjanje šteta od poplava. Dinarski račun: Primalac: Grad Požarevac Svrha uplate: Pomoć za otklanjanje šteta od poplava Broj računa: 840-3083741-86 Model: 97, Poziv na...