‘racun’

Рачун за уплату средстава помоћиBill payment assistance funds

Град Пожаревац је отворио наменски динарски рачун код Управе за трезор за уплате финансијске помоћи за отклањање штета од поплава. Динарски рачун: Прималац: Град Пожаревац Сврха уплате: Помоћ за отклањање штета од поплава Број рачуна: 840-3083741-86 Модел: 97, Позив на...