‘radio pozarevac’

Predlog rešenja – JRDP “Radio Požarevac”

    Rešenje o  prestanku mandata  direktora  i glavnog i odgovornog urednika Javnog radio-difuznog preduzeća „Radio Požarevac“ Požarevac    Rešenje o  imenovanju vršioca dužnosti  direktora  i glavnog i odgovornog urednika Javnog radio-difuznog preduzeća „Radio Požarevac“ Požarevac  ...

Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog radio-difuznog preduzeća „Radio Požarevac“Public announcement of the appointment of the Director of Public Enterprise “Radio Požarevac”

GRAD POŽAREVAC SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA Broj: 01-06-109/2d Datum: 28.6.2013. godine 12000 Požarevac, Drinska 2 Na osnovu članova 25. i 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog radio –difuznog preduzeća „Radio Požarevac("Službeni...