‘radio pozarevac’

Предлог решења – ЈРДП “Радио Пожаревац”

    Решење о  престанку мандата  директора  и главног и одговорног уредника Јавног радио-дифузног предузећа „Радио Пожаревац“ Пожаревац    Решење о  именовању вршиоца дужности  директора  и главног и одговорног уредника Јавног радио-дифузног предузећа „Радио Пожаревац“ Пожаревац  ...

Јавни конкурс за именовање директора Јавног радио-дифузног предузећа „Радио Пожаревац“Public announcement of the appointment of the Director of Public Enterprise “Radio Požarevac”

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број: 01-06-109/2д Датум: 28.6.2013. године 12000 Пожаревац, Дринска 2 На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног радио –дифузног предузећа „Радио Пожаревац("Службени...