‘razvoj poljoprivrede’

Трећи сабор пољопривредникаThird Council of farmers

Позива вас, Аграрни фонд за развој пољопривреде Града Пожаревца, на Трећи Сабор пољопривредника, дана 25. децембра 2012. године у великој сали Центра за културу у Пожаревцу, са почетком у 12:00 часова Agrarian Fund for Agricultural Development of the City of Pozarevac invites you on the Third Parliament...