‘registar dozvola’

Registar dozvola

 List 1 - Privredno društvo za sakupljanje, reciklažu i promet sekundarnih sirovina „POTIS“ AD, Požarevac  List 2 - Samostalna trgovinska radnja PROFIL  List 3 - STR „STIG PROMET“  List 4 - Privredno društvo za sakupljanje, transport i tretman opasnog otpada „EKO-21“ DOO  List 5 - “RISTIĆ M012“ d.o.o. Požarevac  List 6 - “EKO SERVISNI CENTAR „MLAVA“ d.o.o Požarevac  List 7 - MODEKOLO d.o.o. Beograd  List 8 - MODEKOLO d.o.o. Beograd List...