‘rezultati konkursa’

Rezultati konkursa za unapređenje servisa podrške za osobe sa invaliditetomResults of the competition for the promotion of support services for people with disabilities

Rezultati konkursa za unapređenje servisa podrške za osobe sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite, zapošljavanja i obrazovanja na teritoriji Grada Požarevca Na osnovu pristiglih projektnih predloga udruženja sa teritorije Grada Požarevca u periodu od 09. do 20. decembra 2013. godine, Komisija za izbor projekata...