‘rok za legalizaciju’

Обавештење – рок за подношење нових захтева за легализацију Announcement – Deadline for submission of new applications for legalization

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за урбанизам и грађевинске послове -Одсек за легализацију- ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА ДА: РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ НОВИХ ЗАХТЕВА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ ИСТИЧЕ 29. ЈАНУАРА 2014. ГОДИНЕCity Administration of Pozarevac Department of Urban Planning and Construction -Department of legalization- NOTICE Citizens to: Deadline...