‘rukovodioci’

Imenovani novi rukovodiociNew executives appointed

Skupština grada Požarevca izabrala je nove rukovodioce u Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“, Centru za kulturu i Apotekarskoj ustanovi. Usvojene su više cene usluga pojedinih komunalnih preduzeća. Za vršioca dužnosti „Vodovoda i kanalizacije“ izabran je Saša Valjarević, Centra za kulturu Dragi Ivić i Nebojša...