‘sekretar skupstine’

Секретар Скупштине града

Анђелка Оташевић Анђелка Оташевић, дипломирани правник из Пожаревца. Рођена 9. априла 1977. године, удата, мајка двоје деце. Запослена у Градској управи Града Пожаревца, ради у Одељењу за послове органа града и информационе технологије на скупштинским пословима и пословима Градског већа. Учествовала...