‘sistematska dezinsekcija’

Обавештење за грађане – систематска дезинсекцијаNotices for citizens – systematic fumigation

КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ СПРОВОЂЕЊА ТРЕТМАНА СИСТЕМАТСКЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ОБАВЕШТАВА  ГРАЂАНЕ СИСТЕМАТСКA  ДЕЗИНСЕКЦИЈA ЗА ГРАДОВЕ ПОЖАРЕВАЦ И КОСТОЛАЦ, НАСЕЉА ЗАБЕЛА И ЉУБИЧЕВО, ПРИОБАЛНА НАСЕЉА У ПОЈАСУ КОРИТА РЕКЕ МЛАВЕ, ДУНАВА И ДОЊЕГ ТОКА  ВЕЛИКЕ МОРАВЕ СПРОВЕШЋЕ СЕ (уколико  се не промене вредности прогнозираних ...