‘stara lica’

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih  lica  na teritoriji grada Požarevca 2011-2015 godine od 10. 5.2011. godine  i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br:  01-06 - 44/2015 -57  od  10. marta 2015. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje     ...