‘strategija odrzivog razvoja’

Strateški dokumenti

Lokalni akcioni plan zapošljavanja Grada Požarevca za 2019. godinu  Strategija održivog razvoja Grada Požarevca 2017-2022 godine.  Lokalni akcioni za unapređenje položaja starijih lica za 2017-2020. godinu  Lokalni akcioni plan zapošljavanja Grada Požarevca za 2017. godinu  Akcioni plan za unapređenje položaja...