‘strateški dokumenti’

Strateški dokumenti

Lokalni akcioni plan za mlade 2021-2025. godine Lokalni akcioni plan za stare 2021-2025. godine Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom 2021-2025. godine Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja osoba izbeglih, interno raseljenih lica i povrtanika...