‘strateški dokumenti’

Стратешки документи

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња са територије Града Пожаревца за период од 2021-2023. године Локални акциони план за младе 2021-2025. године Локални акциони план за старе 2021-2025. године Локални акциони план за унапређење положаја...