‘upravljanje imovinom’

Završna konferencija projekta „Upravljanje imovinom – korist za sve“ The final conference of the project “Asset Management – for the benefit of all”

Završna konferencija projekta „Upravljanje imovinom – korist za sve“ održana je u svečanoj  sali Gradskog zdanja uz prisustvo funkcionera lokalne samouprave grada Požarevca, predstavnika susednih opština i Braničevskog upravnog okruga kao i menadžerka Programa iz Delegacije EU Danka Bogetić i Aleksandar Marinković iz SKGO. Predstavljeni...

Dobijen softver i računarska opremaInstalled Software and Computer equipment

Gradski projekat ,,Upravljanje imovinom-korist za sve’’ U okviru projekta ,,Upravljanje imovinom-korist za sve’’, grad Požarevac sa partnerima dobio je softver za upravljanje javnom imovinom  i računarsku opremu. Vrednost softvera je 12.000.000 dinara, a vrednost računarske opreme je 1.140.000 dinara.  Nabavljen softver za upravljanje javnom imovinom...

Počela obuka za popis i upis imovine u javnoj svojiniStarted training for the census and registration of assets in public ownership

U Požarevcu je počela trodnevna obuka za popis i upis imovine u javnoj svojini, organizovana u okviru projekta ,,Upravljanje imovinom-korist za sve'', finansiranog od strane Delegacije Evropske unije. Polaznici obuke su zaposleni u administraciji na poslovima popisa i upisa imovine u javnoj svojini i članovi...

„Upravljanje imovinom – korist za sve““Asset Management – for the benefit of all”

Kakobi bilo moguće proceniti vrednost nepokretnosti u svojini grada Požarevca i formirati stručnu radnu grupu za realizaciju projekta „Upravljanje imovinom-korist za sve”, u zgradi Načelstva održan je sastanak gradskih funkcionera sa predstavnicima javnih preduzeća i menadžmentom projekta. Projekat o upravljanju imovinom Projekat...