‘upravni odbor’

Konstituisan Upravni odbor Fondacije „Požarevački mir 1718“Constituted Board of Directors of “Pozarevacki mir 1718”

Kontinuitet i novi planovi Na konstitutivnoj sednici Upravnog odbora Fondacije „Požarevački mir 1718“, za čijeg predsednika je izabran Gordan Bojković, rečeno je da će članovi novog sastava biti angažovani na kontinuitetu rada ove institucije. Pored ostalih aktivnosti, radiće se na daljem uređenju prostora oko...