‘uzun mirkova’

Konačna odluka o izboru korisnika socijalnog stanovanja – Uzun Mirkova

Konačna odluka o izboru korisnika socijalnog stanovanja - izbeglih, odnosno interno raseljenih lica u stambenim jedinicama u Uzun Mirkovoj u Požarevcu...

Izbor korisnika socijalnog stanovanja izbeglih, odnosno interno raseljenih lica u Uzun Mirkovoj

  Komisija za izbor korisnika socijalnog stanovanja izbeglih, odnosno interno raseljenih lica u Uzun Mirkovoj...