‘verski objekti’

Листа за расподелу средстава за суфинансирање програма за изградњу, обнову и одржавање верских објеката у 2013. годиниList for allocation of funds for co-financing programs for the construction, reconstruction and maintenance of places of worship in 2013.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за сачињавање листе по пријавама на Јавни конкурс града Пожаревца за расподелу средстава за дотације верским заједницама у 2013. години Број: 01-06-4/2013-15-а Датум: 26.02.2013. године П о ж а р е в а ц ЛИСТА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА...