‘verski objekti’

Lista za raspodelu sredstava za sufinansiranje programa za izgradnju, obnovu i održavanje verskih objekata u 2013. godiniList for allocation of funds for co-financing programs for the construction, reconstruction and maintenance of places of worship in 2013.

REPUBLIKA SRBIJA GRAD POŽAREVAC Komisija za sačinjavanje liste po prijavama na Javni konkurs grada Požarevca za raspodelu sredstava za dotacije verskim zajednicama u 2013. godini Broj: 01-06-4/2013-15-a Datum: 26.02.2013. godine P o ž a r e v a c LISTA ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA...