‘zakon’

Javni beležnik na teritoriji grada Požarevca

Povodom činjenice da je Narodna Skupština RS usvojila Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, kao i da javni beležnici počinju sa radom 01. septembra 2014. godine, obaveštavamo građane da je javni beležnik na teritoriji grada Požarevca: 1.Čedomir Marjanović Ulica: 15. oktobar 2 ...