‘zamenik gradonacelnika’

Заменик Градоначелника

Славиша Алексић Рођен 05.09.1962. године у Пожаревцу. Основну и средњу школу завршио у Пожаревцу. Високу стручну спрему, Дипломирани инжењер технологије, стекао је 1987. године на Београдском универзитету. Од 1987. до 1995. ради на месту Техниког директора ФСХ "Стижанка" Пожаревац. У...