‘zavod za javno zdravlje’

Izveštaj Zavoda za javno zdravljeReport of the Public Health

Štab za vanredne situacije grada Požarevca, na osnovu svakodnevnih izveštaja Zavoda za javno zdravlje, obaveštava građane da je voda u gradskom vodovodu potpuno zdravstveno ispravna za piće. Na osnovu redovnih uzoraka, sasvim je ispravna voda za piće sa izvorišta „Ključ“ u Požarevcu, „Lovac“ u Kostolcu...