Početak » Aktuelno
 

Tehnička škola sa domom učenika “NIKOLA TESLA”, Kostolac – Proslavila Dan škole

Na proslavi povodom Dana škole, svi zaslužni saradnici dobili su zahvalnice, među nagrađenima zahvalnice su dobili Grad Požarevac , gradska opština Kostolac, nagrađena su kulturno umetnička društva, mnoga preduzeća kao i radnici škole.

Direktor škole dr Goran Nestorović je istakao da škola ima 842 redovna i 429 vanrednih učenika. U njoj radi blizu 80 profesora i stručnih saradnika. Škola je opremljena sa 16 učionica opšte namene, mnogobrojnim kabinetima i laboratorijama, halom za praktičnu nastavu mašinske struke i salom za fizičko vaspitanje.

Zatim je još dodao:

“Naša škola redovno prati promene u društvu, obrazovnom sistemu, privrednim kretanjima i na taj način uvek stremi da se prilagodi novim tokovima. Kao takva naša škola je uvek bila privlačna širokom krugu učenika, ali i njihovim roditeljima jer po završenom srednje stručnom školovanju velika je šansa za zaposlenje u već postojećem sistemu privrednog društva, a takođe naši učenici dobijaju i dobro predznanje za dalje usavršavanje na tehničkim fakultetima.”

Nestorović se još zahavalio Gradu Požarevcu na dobroj saradnji i izrazio je nadu da će tako biti ubuduće.

Ispred nagrađenih obratio se gradonačelnik Grada Požarevca Bane Spasović sledećim rečima:

“Poštovani prijatelji, dragi slavljenici…
Danas, u Požarevcu i Kostolcu slavimo svi sa vama vredan jubilej, radosni što je tradicija Tehničke škole iz koje ste iznedreni nastavljena i stalno se unapređuje.
Kroz istoriju, koja za vas počinje 1946. godine stigli ste od “Stručne škole za učenike i industriju i rudarstvo“ do današnje Tehničke škole sa domom učenika koja sa ponosom i pravom nosi naziv velikana srpske i svetske nauke, Nikole Tesle.
Kažem, sa pravom, jer sam siguran da pored jasne povezanosti dela koji je Tesla ostavio za sobom i znanja koje vi usađujete svojim učenicima, vidim još jednu paralelu. Stalno napredovanje.

Ta crta u karakteru, ako se tako nešto može objasniti i kod ustanove kao i kod čoveka, koja vas tera da se ne zadovoljavate minulim uspesima, već iznova sebe i svoju ukolinu unapređujete, svojstvena je i Nikoli Tesli ali i kostolačkoj školi koja nosi njegovo ime.

O delu slavnog naučnika ne bih da trošim reči, ali podsetiću, i stalno podsećam naše sugrađane, kako ste kao i on u svom radu, i vi godinama rasli i razvijali se.
Kada to kažem mislim na proširenje i prilagođavanje obrazovnih profila shodno potrebama razvoja modernog društva, ali i samih uslova koja pružate svojim učenicima, kako za učenje, tako i za društveni život i vannastavne aktivnosti.

Dozvolite mi da oslikam na primerima i navešću samo neke. Implementacija izučavanja telekomonikacionih mreža i računara, kao i obuka na njima, zatim stručno obrazovanje odraslih, auto škola, održavanje i popravka motornih vozila, dom učenika, proizvodnja metalnih proizvoda… i sigurno nisam nabrojao sve novine koje ste uneli u vašu školu tokom svih ovih godina.

Razlog za to je delom što ovom uvaženom skupu ne želim da oduzimam previše vremena, a delom što kažu da previše pohvala imaju povoljan uticaj na stvaranje navike da se zaspi na lovorikama stare slave.

Ipak, poznajući sva prethodna, kao i ovo rukovodstvo škole, znam da to neće biti slučaj. Ono što takođe znam, gledajući u začetak osme decenije vašeg postojanja je to da će biti još mnogo jubileja škole i što je još važnije, još mnogo kadrova koji će iz nje izaći dostojni imena i renomea kostolačke tehničke škole.“

Podeli sa drugima: Facebook Twitter