Почетак » Сервисне информације
 

Топле пробе Топлификационог система града Пожаревца

Припреме за Грејну сезону 2017/18. су ове године почеле знатно раније него претходних година. Почетак допуне ТС је започет 04. Септембра и са прекидима траје и данас. Закључно са данашњим даном напуњено је, и биће допуњено, 95% примарних и секундарних инсталација грејања и објеката високоградње.

У току је пуштање циркулационих пумпи у топлопредајним станицама где је извршена допуна водом.

Са представницима ТЕ “Костолац” је договорен почетак топлих проба, који обухвата прогревање вреловода Костолац-Пожаревац и примарне градске, за сутра, 03. Октобра, од 9 часова. Од 04. Октобра ће почети функционалне и топле пробе делова секундарних инсталација купаца (топлопредајне станице, кућне подстанице, унутрашње инсталације грејања).

Топле пробе, уз постепено подизање параметара, ће трајати до 10. Октобра. Након тога, зависно од временских услова, и проблематике која ће се појављивати, успостављаће се редовно грејање тако да ће потпуна спремност целог система остварити и грејна сезона почети 15. Октобра како је и регулисано Градском Одлуком.

Ове године, са допунама и пробама на хладан хидраулички притисак се почело знатно раније него претходних година како би, до званичног почетка грејне сезоне, било довољно времена да се отклоне уочени недостаци у раду и евентуална цурења.

У току топлих проба, до 15. Октобра, неће се реаговати на приговоре на квалитет грејања већ само на кварове и већа цурења. Због величине система (конзум 100 МW) и великог броја купаца (близу 10.000) није могуће истог дана пробати и пустити грејање свим купцима. Због тога пробе и пуштање трају 7-10 дана што је пракса и у другим градовима.

Подели са другима: Facebook Twitter